Polityka prywatności

Cookies

Ta strona używa plików cookies – krótkich fragmentów tekstu, które są umieszczane na Twoim urządzeniu w celu poprawy jakości użytkowania. Pliki cookies są używane do zapamiętania preferencji użytkownika, zapisywania takich danych jak lista produktów oraz dostarczania anonimowych danych śledzących do firm zewnętrznych takich jak Google Analytics. Pliki cookies sprawiają, że użytkowanie z serwisu staje się lepsze. Jednakże, możesz wyłączyć pliki cookies na tej stronie. Najefektywniejszą metodą jest wyłączenie plików cookies w Twojej przeglądarce. W celu wyłączenia plików cookies rekomendujemy sprawdzenie zakładki Pomoc w Twojej przeglądarce.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNITOP Sp. z o.o. we wskazanym poniżej zakresie. UNITOP Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • rozwiązywania problemów technicznych związanych w wykonywaną usługą;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą przez e-mail oraz telefon;
 • realizacji umowy;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych UNITOP Sp. z o.o. oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika/klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • rekrutacji/ przyszłych rekrutacji.

ODBIORCY DANYCH:

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

KONTAKT:

 • Kontakt z Koordynatorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: odounitop@unitop.com.pl

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu) Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych͘.

POUCZENIE O PRAWACH:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

PRAWO DO SKARGI:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO SPRZECIWU:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy:

 • w przypadku wiadomości e-mail: odounitop@unitop.com.pl;
 • w przypadku zwykłego listu:
  UNITOP Sp. z o.o.
  ul. A. Struga 61,
  90-959 Łódź